Czy ta zmiana przyspieszy pracę sądów?

1
130

Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego, przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, mają przyspieszyć postępowania sądowe. Istotną zmianą jest wprowadzenie wstępnej analizy pozwu. Sąd będzie mógł oddalić pozew bez przeprowadzenia rozprawy, jeżeli uzna, że jest oczywiście bezzasadny.

Strona powodowa będzie mogła wnieść apelację, ale dotyczącą tylko tego, czy bez udziału pozwanego można było zamknąć sprawę.

– Jeżeli reforma wejdzie w życie w obecnym kształcie, możemy liczyć na to, że rzeczywiście uda się znacząco przyspieszyć postępowania cywilne – mówi w rozmowie z MarketNews24 Agnieszka Chajewska, starszy prawnik w kancelarii Kochański Zięba i Partnerzy (KZP). – Dzięki temu sądy będą mogły zajmować się sprawami bardziej skomplikowanymi i dla nich poświęcać czas.

Od redakcji: zaraz, zaraz, coś tutaj nie tak. Przede wszystkim to Europejski Trybunał Sprawiedliwości musi najpierw orzec, czy w Polsce w ogóle możliwy jest uczciwy proces.

Problemem jest wprowadzenie zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości z naruszeniem Konstytucji RP. Problemem jest likwidacja  fundamentalnej dla funkcjonowania demokracji,  zasady „trójpodziału władzy.

Ponadto termin: „pozew oczywiście bezzasadny”, rodzi obawy, o uczciwe rozpatrzenie pozwu. Obawiam, że jeśli wniosę pozew przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu, nawet jeżeli pozew zostanie znakomicie udokumentowany, w ponurej polskiej rzeczywistości, pozew  zostanie na polecenie Zbigniewa Ziobry uznany zostanie za „oczywiście bezzasadny. Jeżeli sędzia nie posłucha, Ziobro rozpocznie postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego. Moim zdaniem, w polskiej rzeczywistości, proponowane zmiany mogą oznaczać kolejne narzędzie zapewniające bezkarność, przestępcom z PiS.

AJ

Wideo: mPolska24

1 Komentarz

  1. Jestem wstrząśnięty: co to za procedura – pozew oczywiście bezzasadny? Pozew albo spełnia wymagania pozwu, albo nie. Napisałem w Progressie wiele o wadach wymiaru sprawiedliwości, wskazując na to, że brak jak dotąd działań uwzględniających świadomie zasady inżynierii eksploatacji systemów. Przyczyny przewlekłości są zupełnie inne niż bezzasadne pozwy. Jest to m. in. nieprofesjonalizm sędziów, zatrudnianie biegłych o przypadkowej wartości (nie wiadomo, który jest dobry, a który zły), co wynika wprost z nieprofesjonalizmu, nieprzestrzeganie zasad nawet kultury itd. Wymyślenie oczywistej bezzasadności, która tak naprawdę można stwierdzić w czasie procesu jest typowym wynalzkiem omijającym to, o czym napisałem.

Skomentuj

Prosze wpisz komentarz!
Wpisz Imie: