Executive Club o bezpieczeństwie sieci

0
107

14maja2015aEdukacja i bezpieczeństwo w sieci jako kluczowe czynniki dynamicznego rozwoju e- commerce w Polsce – konkluzje ze spotkania Executive Club w Sheratonie.

14 maja w Warszawie odbyła się debata zatytułowana: ,,Nowa Ekonomia e-commerce dźwignią handlu” pod przewodnictwem Michała Kobosko, dyrektora polskiego think tanku Atlantic Council i byłego redaktora naczelnego ,,Newsweeka”. Zgromadzeni

w Sheratonie liderzy cyfryzacji wyodrębnili w jej trakcie kluczowe czynniki wpływające na rozwój gospodarki elektronicznej w Polsce.

W przemówieniu otwierającym debatę Michał Kobosko nawiązał do pesymistycznego w wydźwięku raportu Digital Economy Lab Uniwersytetu Warszawskiego, według którego w ostatnim roku jedynie co dziesiąte małe i średnie przedsiębiorstwo w Polsce otrzymało zamówienie w sieci. Dla porównania, w krajach starej piętnastki Unii Europejskiej – zamówienia w Internecie otrzymało co piąte przedsiębiorstwo. Wyniki tego raportu Kobosko uczynił bazą wypadową do debaty, do której zaproszono reprezentantów pięciu przedsiębiorstw mogących się poszczycić szczególnymi osiągnięciami w obszarze cyfryzacji: PKN Orlen S.A., RUCH S.A., PayU S.A., CDP.pl, Ravelo Sp.z o.o. W swojej ponadgodzinnej dyskusji eksperci odnieśli się do tez postawionych przez Michała Kobosko, diagnozujących sytuację w polskim e-commerce jako mało dynamiczną.

Arkadiusz Świerczewski, Dyrektor Biura Projektów Innowacyjnych, PKN Orlen S.A. wyraził przekonanie, że polski rynek szybko nadgoni lack w tym zakresie w stosunku do zachodu bardzo szybko. Optymizm Świerczewskiego jest poparty szerokim doświadczeniem w budowaniu projektów e-commerce dla PKN Orlen S.A., który rozpatruje projekty związane z gospodarką elektroniczną jako swój drugi core’owy biznes. Jak dodał Świerczewski, nie można stosować tych samych miar dla Polski i krajów o dużo wyższym poziomie PKB per capita. Biorąc pod uwagę poziom innowacyjności i ciągle rosnącą liczbę start upów sytuacja w Polsce ma się naprawdę dobrze – podtrzymał Michał Gembicki, Prezes Zarządu CDP.pl. Ton optymistyczny oceny sytuacji polskiego rynku e-commerce zawierała również wypowiedź Doroty Bachman, Prezes Zarządu Ravelo Sp. z o.o. , która nawiązała do aspektu możliwości i szans tkwiących przed polskimi przedsiębiorcami.

W dalszym etapie debaty przedsiębiorcy starali się zdiagnozować główne bariery mogące hamować szybszy rozwój polskiego e-commerce. Dariusz Stolarczyk, Wiceprezes Zarządu RUCH S.A., zwrócił uwagę na nieco zaniedbane obszary zaufania i poczucia bezpieczeństwa w sieci polskich konsumentów. Są one według niego logiczną konsekwencją braku edukacji w tym zakresie. Do tego wątku odniósł się w swojej wypowiedzi także Aster Papazyan, Dyrektor Handlowy PayU S.A. Nawiązał do kwestii decyzji zakupowych konsumentów w sieci. Według danych przytoczonych przez Papazyana, czas rezygnacji z dalszych kroków transakcyjnych w Internecie wynosi tylko 2 sekundy. Dłuższy czas zastanawiania się konsumentów prowadzi w 60% do pozostawiania koszyka zakupowego. PayU S.A. w swojej strategii stawia na edukację w aspekcie poczucia bezpieczeństwa i chce wyeliminować obawy związane z dokonywaniem płatności w sieci.

14maja2015Wszyscy biorący udział w debacie prelegenci przychylili się do opinii, że edukacja i budowanie poczucia bezpieczeństwa są najistotniejszymi czynnikami mogącymi stymulować rozwój polskiej gospodarki elektronicznej. Zarówno w aspekcie – eliminowania obaw przed dokonywaniem płatności w sieci czy procederów zmultiplikowanych zamówień (wynikających z braku przeświadczenia o tym, że towar zostanie dostarczony ze sklepu internetowego), jak i większej znajomości nowoczesnych narzędzi e-commerce w społeczeństwie.

 Partnerami wydarzenia byli: Xerox, PayU S.A., PKN Orlen S.A., Ruch S.A. Patronami medialnymi spotkania klubowego Executive Club byli: Forex Times, Manager, Polish Market, Warsaw Business Journal, newsrm.tv.

 Autor: Marta Kotula – Executive Club

Foto: Executive Club

 

 

 

Skomentuj

Prosze wpisz komentarz!
Wpisz Imie: