Kary za pamiątki przywożone z wakacji są wysokie

0
234

Przywożenie pamiątek z wakacji jest ryzykowne, zwłaszcza wówczas, gdy wracamy z państw spoza Unii Europejskiej. Konwencja waszyngtońska zawiera listę 34 tys. gatunków roślin i zwierząt, które podlegają ochronie.

Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, zwana także konwencją waszyngtońską lub w skrócie CITES, została sporządzona w Waszyngtonie 3 marca 1973 r.

Celem konwencji jest ochrona dziko występujących populacji zwierząt i roślin gatunków zagrożonych wyginięciem poprzez kontrolę, monitoring i ograniczanie międzynarodowego handlu nimi, ich rozpoznawalnymi częściami i produktami pochodnymi, a także zapewnienie międzynarodowej współpracy na rzecz ograniczania nielegalnego handlu okazami gatunków zagrożonych wyginięciem i podnoszenie świadomości na temat presji człowieka na dziko żyjące gatunki roślin i zwierząt.

Polska ratyfikowała przystąpienie do konwencji 12 grudnia 1989 r. Weszła w życie w Polsce 12 marca 1990 r. W rozmowie z MarketNews24 mówi o tym Justyna Niebutkowska z Europ Assistance Polska.

Wideo: MarketNews24

Foto: Rynek Aptek

Skomentuj

Prosze wpisz komentarz!
Wpisz Imie: