List do Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego

2
9063

 Szanowny Panie Marszałku,

Pragnę Pana poinformować o mojej rezygnacji z członkostwa w Polonijnej Radzie Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP.

Zgodnie z dyrektywą przesłaną przez dyrektora Pańskiego biura do Rady, jej członkowie nie mają prawa do dyskutowania czy sugerowania jakichkolwiek decyzji politycznych; pozostaje im tylko “ustosunkowywanie się” do tych już podjętych przez rząd, a więc niepodważalnych. Jest to rozporządzenie zaprzeczające demokratycznemu porządkowi, logice oraz świadczy o niezrozumieniu tematu, gdyż Polonia sama w sobie jest podmiotem politycznym.

Dla mnie osobiście, działanie tej Rady nie służy ani Polonii Świata, ani Rzeczypospolitej Polskiej i jest marnowaniem pieniędzy polskiego podatnika, moich własnych funduszy oraz cennego czasu.

Nie popieram obecnej polityki polonijnej prowadzonej przez partię rządzącą.

Poza samą Radą, mam również ogromne zastrzeżenia do następujących spraw:

  1. sposobu finansowania organizacji polonijnych przez obecny Rząd;
  2. komisji d/s Polonii powstałych w biurze Prezydenta, w Senacie i Sejmie, Wspólnocie Polskiej oraz Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Po dwóch latach działalności nie mogą wykazać się żadnymi osiągnięciami. Administracja tychże urzędów traktuje swoją pracę jako uprawianie turystyki na koszt polskiego podatnika, a nie wykonywanie przemyślanych, określonych, systematycznych i długofalowych działań  politycznych z korzyścią dla Kraju i Polaków żyjących poza jego granicami;

  1. braku zrozumienia dla zaniedbanej i naglącej potrzeby budowy prężnego lobbingu w świecie z zaangażowaniem środowisk polonijnych.

Po głębokiej rozwadze, doszedłem także do jednoznacznego wniosku, iż administracja RP nie jest zainteresowana konkretną współpracą z Polonią na rzecz Kraju, a jedynie pragnie nią manipulować, zwłaszcza w okresie wyborów. Na ten stan rzeczy nie mogę się zgodzić.

W związku z powyższym, nie widzę dla siebie miejsca w Polonijnej Radzie Konsultacyjnej.

Łączę wyrazy szacunku,
Adam M. Bąk

Od redakcji: Adam M. Bąk, polonijny biznesmen, filantrop, działacz polonijny.

 

Foto: Nowy Dziennik

2 Komentarze

Skomentuj

Prosze wpisz komentarz!
Wpisz Imie: