Nowa regulacja zawodu psychologa

0
152
Nowa regulacja zawodu psychologa

 Dotarliśmy do informacji polskiego Ministerstwa Pracy i Pomocy Społecznej na temat spotkania w sprawie prac nad nową regulacją zawodu psychologa. Odbyło się ono 26 marca. Nie wszyscy wiedzą, że mimo takiego wymogu nie ma ciągle samorządu zawodowego, który by nadzorował jakość usług z tego zakresu. Szczególnie opinie wykonywane w służbie wymiaru sprawiedliwości, gdzie opinie służą za dowody i nie powinny odbiegać znacząco od prawdy. Jak jednak zwracają uwagę poszkodowani ten problem jest masowy.

Samorząd zawodowy był już dawno przewidziany przez ustawę, niemniej nie było to realizowane. Dopiero obecnie trwają prace nad tym. Podjęto analizę kosztów.

Informacja na temat posiedzenia Grupy Koordynatorów ds. Uznawania Kwalifikacji Zawodowych, które odbyło się w siedzibie Komisji Europejskiej 6 marca. Dotyczyło ono wzajemnej oceny zawody psychologa w krajach Unii Europejskiej. Komisja Europejska zakwalifikowała zawód psychologa do grupy sześciu regulowanych do przeglądu i wzajemnej oceny czy regulacja jest uzasadniona nadrzędnym interesem ogólnym. Komisja Europejska zwróciła uwagę, że niekoniecznie jest potrzebne narzucanie obowiązkowego samorządu zawodowego. Wystarczy certyfikacja.

Ministerstwo przewiduje wypracowanie projekt ustawy o zawodzie psychologa. Ma ona gwarantować bezpieczeństwo osób korzystających z usług psychologów. Wysuwane są tu najważniejsze zagadnienia, które ustawa musi regulować:

  • ochrona prawna tytułu zawodowego „psycholog”

  • wprowadzenie definicji usług psychologicznych

  • postępowanie w sprawie wzajemnego uznawania kwalifikacji przez kraje UE

  • wprowadzenie instytucji ”opieki”: pomoc we wdrożeniu w zawód psychologa w czasie pierwszych 12 miesięcy.

  • organizacja systemu odpowiedzialności zawodowej psychologów

Brak rozwiązania tych problemów rodzi na pewno liczne nieprawidłowości i działania na szkodę ludzi przy braku poczucia odpowiedzialności.

Na witrynie www.dialog.gov.pl umieszczono aktualizowaną zakładkę dotyczącą zawodu psychologa, gdzie umieszczono wypracowane dokumenty. Tyle przekazał do wiadomości Wydział Prawno-Administracyjny i Układów Zbiorowych Pracy Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Przy okazji warto dodać, że lekarze zajmowali się sferą psychiczną człowieka od bardzo dawna. Np. słynny Awicenna – perski lekarz z XI w. stworzył pewne zasady kojarzenia sfery psychicznej z pulsem. Zaledwie w czasach upadku Polski francuski lekarz Philippe Pinel stworzył podstawy nowoczesnej psychiatrii, uwalniając z kajdan chorych psychicznie.

Za początek psychologi jako nauki uważa się rok 1879 – gdy profesor Wilhelm Wundt utworzył pierwsze laboratorium psychologiczne na świecie na Uniwersytecie Lipskim. Polski psycholog Julian Ochorowicz wraz grupą innych zwołali w 1889 r. na platformie wieży Eiffla Międzynarodowy Kongres Psychologii Fizjologicznej. W 1909 r. pierwszą kobietą powołaną do komitetu organizacyjnego szóstego takiego kongresu w Genewie była Józefa Joteyko z uniwersytetu w Brukseli. Zaproponowano wtedy by następny kongres odbył się w Warszawie. Zapobiegła temu I wojna światowa.

Należy rozumieć, że psychologia, ale także psychiatria tak naprawdę wykształciły się w połowie XX w., co jednak nie znaczy, że jest to prosty sposób na zrozumienie każdego człowieka. Jedynie w komunikatach telewizyjnych tak to może wyglądać, gdy mówi się, że biegli o kimś napisali coś.

Jak widać z przedmiotowej sprawy to dziś występuje konieczność regulacji prawnej zawodu psychologa, co zresztą obywa się równolegle do prac nad ustawą o biegłych. Brak regulacji w tym zakresie wydatnie zwiększa prawdopodobieństwo popełniania błędów i dopuszczania do roli biegłych osób nie mających dostatecznych kwalifikacji. Nadawanie im tych kompetencji daje możliwość kreacji fałszywych dowodów i to pod auspicjami sądowymi, gdzie także występują ludzie mający poczucie wyższości nad klientami. Psycholodzy, ale i psychiatrzy, którzy kreują się na pomagających ludziom tworzą dokumenty powodujące nawet nieszczęścia. Walka z takimi dokumentami jest prawie niemożliwa. Są w tym bardzo pewni swej wyższości nad klientami.

Czy ustawy o zawodzie psychologa i o biegłych stanowić będą stuprocentowe zabezpieczenie. Oczywiście nie. Reszta zależy od jakości sądów i umiejętności rozpoznawania przez nie jakości swoich biegłych i wytwarzanych przez nich dokumentów. Jest to jednak rzecz, którą uczynić należy, nie spoczywając potem na laurach.

RAFAŁ WODZICKI

Fot. Wikipedia: Awicenna na tadżyckim banknocie.

Skomentuj

Prosze wpisz komentarz!
Wpisz Imie: