Obradował Senacki Zespół ds Monitorowania Praworządności

0
157

Obradował dzisiaj senacki zespół do spraw monitorowania praworządności. Zespół ten zajmuje się niestety coraz liczniejszymi przypadkami naruszania praworządności przez władze. Podczas obrad wysłuchano uczestników protestów i ich reprezentantów pranych.

Trzeba sobie powiedzieć, mówił podczas konferencji prasowej senator Bogdan Klich, iz w 27 latach historii III RP nie było przypadku, aby naruszenia praworządności, naruszania i nie respektowania podstawowych praw obywateli było tak masowe.

Polacy, zwykli obywatele uczestniczący w protestach wzywani są przez policję, przesłuchiwani na komisariatach, nachodzeni w domach. Obecnie w całej Polsce toczy się około tysiąca różnych postępowań w sprawach przeciwko obywatelom, których jedynym, wyimaginowanym wykroczeniem było to, że postanowili wyrazić swoją opinię.

Policja i inne organa państwa PiS, szczególnie gorliwie represjonują ekologów protestujących przeciwko wycince puszczy białowieskiej.

Podczas poniedziałkowego posiedzenia rzecz jasna nie wyczerpano tematu. Naruszenie praworządności jest powszechną praktyką w państwie PiS.  Dlatego koniecznym będzie organizowanie kolejnych posiedzeń senckiego zespołu. Chodzi także o to, aby konkretne osoby dopuszczające się naruszania niezbywalnych obywatelskich wolności nie były anonimowe.

Dlatego przypadki naruszania praworządności należy ewidencjonować, opisywać, także po to, aby w przyszłości w stosunku do winnych łamania praw obywatelskich, wyciągnąć, przewidziane przez prawo odpowiednie konsekwencje.

Ponad 100 politycznych spraw trwających obecnie w Polsce najlepiej świadczy o skali naruszeń praworządności w dzisiejszej Polsce.

Foto: Białystok Online

 

Wideo: @Platforma News

 

Skomentuj

Prosze wpisz komentarz!
Wpisz Imie: