Pikieta w obronie wolnych mediów

  0
  165

  PlacKomitet Obrony Demokracji organizuje pikietę w Obronie Wolnych Mediów, 9 stycznia 14.00 –  16.30 Plac Powstańców Warszawy. W innych miastach należy kontaktować się z lokalnymi koordynatorami KOD.

   Poniżej prezentujemy opinię eksperta z Biura Analiz Prawnych Senatu dotyczącą ustawy medialnej.

  Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji przyjęta bez poprawek przez Senat 31 grudnia 2015 r. czeka na podpis prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw.
  Zdaniem prawnika z Biura Legislacyjnego Mirosława Reszczyńskiego ustawa ingeruje w trwające już stosunki cywilnoprawne.

  KODBez ochrony praw nabytych

  W tym zakresie ustawa  może budzić wątpliwości co do jej zgodności  z wywodzoną z art.2 Konstytucji zasadą ochrony praw nabytych i ochrony interesów w toku. O ile bowiem  co  do  zasady  ustawodawca  może  kształtować  stosunki  cywilnoprawne  na przyszłość i np. zakazywać pewnych praktyk dotychczas obecnych na rynku, to trudniej uzasadnić  takie  działanie  w  odniesieniu do stosunków  prawnych  już  trwających.
  Zgodnie  z orzecznictwem  konstytucyjnym  zasada  ochrony  praw nabytych  i  ochrony interesów  w toku    zakazuje  arbitralnego znoszenia lub ograniczania praw przysługujących jednostce .  Ich  ograniczanie  lub  znoszenie jest  dopuszczalne  w  razie kolizji  wartości  zawartych  w  podstawach  tej  zasady  z  innymi  wartościami konstytucyjnymi,  pod  warunkiem,  że  jest  konieczne  dla  realizacji  innych  wartości konstytucyjnych, które w danej sytuacji mają pierwszeństwo.

  Natychmiastowe obowiązywanie
  Wątpliwość  co  zgodności z zasadą demokratycznego  państwa  prawnego budzi  przepis  o  wejściu  ustawy życie z dniem następującym  po  dniu ogłoszenia – podkreśla Reszczyński.
  Vacatio  legis – przypomina senacki legislator – jest  instytucją,  której  celem  jest wykluczenie sytuacji zaskoczenia po stronie adresatów norm prawnych, umożliwienie im  zapoznania się z nowymi normami oraz dostosowania do nich swoich zachowań.
  Zapewnienie  adresatom  czasu  na  przystosowanie  się  do  zmienionej  sytuacji  i  na bezpieczne podjęcie decyzji co do dalszego postępowania stanowi jeden z warunków dopuszczalności ingerencji w prawa adresatów (orzeczenia TK sygn. akt K 18/99, K 2/94).

  Uchwalenie ustawy medialnej będzie także przedmiotem postępowania wyjaśniającego rozpoczętego przez Komisję Europejską…

  Tekst za: http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/ustawa-medialna-godzi-w-ochrone-interesow-jednostki-i-prawa-nabyte

   

  Foto: forsal.pl

   

  Kaczynski

   

  Skomentuj

  Prosze wpisz komentarz!
  Wpisz Imie: