PiS wniósł ustawę o rozwaleniu Sądu Najwyższego

0
663

Późnym wieczorem w środę na stronach Sejmu pojawił się zgłoszony przez grupę posłów PiS projekt nowej ustawy o Sądzie Najwyższym.

Najwięcej kontrowersji już teraz wywołuje art 87 ustawy, który zakłada, że wszyscy obecni sędziowie SN – poza tymi, którzy pozostaną w Sądzie na mocy decyzji Ziobry – przejdą w stan spoczynku. W ten sposób PiS pragnie przejąć  pełną kontrolę nad sądami.  Padnie ostatnia reduta niezależnego sądownictwa. Tak jak w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej sądy zostaną podporządkowane władzy politycznej. I o to pewnie chodzi. Zgłoszony projekt jest skrajnie antydemokratyczny. W tej chwili nie wiemy, w jaki sposób, w jakim trybie ów projekt ma być dalej procedowany. Jednak po uchwaleniu ustawy o KRD i o sądach powszechnych ze strony PiS spodziewać można się każdego najbardziej antydemokratycznego rozwiązania. Zapewne dzisiaj będzie na ten temat sporo dyskusji, tutaj jednak potrzeba nie tyle dyskusji, co czynów.

“Z dniem następującym po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy sędziowie Sądu Najwyższego powołani na podstawie przepisów dotychczasowych przechodzą w stan spoczynku, z wyjątkiem sędziów wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości. W dniu wejścia w życie niniejszej ustawy Minister Sprawiedliwości, w drodze obwieszczenia w dzienniku urzędowym Ministra Sprawiedliwości, wskazuje sędziów Sądu Najwyższego, którzy pozostają w stanie czynnym, mając na uwadze konieczność wdrożenia zmian organizacyjnych wynikających ze zmiany ustroju i zachowanie ciągłości prac Sądu Najwyższego. Minister Sprawiedliwości jednocześnie określi izbę Sądu Najwyższego, w której sędzia Sądu Najwyższego będzie wykonywać obowiązki”.

Przypominamy, że Sąd Najwyższy decyduje o ważności wyborów. Czy to początek końca demokracji w Polsce? Tak, można założyć, iż to koniec demokracji w Polsce.

Posłanka Paulina Hennig-Kloska tak to komentuje: Jeśli ktoś dotąd nie zrozumiał o jaką stawkę gramy to nadeszła chwila prawdy. Co dalej? Więzienia polityczne?
Z kolei Katarzyna Lubnauer dodaje: #PIS nie pozostawia złudzeń, po zamachu na Trybunał Konstytucyjny, KRS i sądy powszechne, mamy atak na ostatnią redutę władzy sądowniczej: Sąd Najwyższy.
Ktokolwiek ma jeszcze wątpliwości, że cel to całkowite podporządkowanie sądów partii #PiS? – komentuje Monika Rosa

Foto: Wydział Prawa i Administracji UJ

 

Skomentuj

Prosze wpisz komentarz!
Wpisz Imie: