Prosty sposób na duże oszczędności: ulga B+R

0
239

Obecnie 50 proc. kosztów poniesionych na innowacje można odliczyć od podstawy opodatkowania. Mogą to być koszty wynagradzania pracowników. Możliwe, że od początku przyszłego roku ta ulga podatkowa będzie bardziej korzystna.

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje regulacja umożliwiająca podatnikom osiąganie znacznych oszczędności
podatkowych – ulga na działalność badawczo-rozwojową (B+R). Podmioty uprawnione do ulgi B+R to nie tylko wielkie koncerny prowadzące rozbudowaną działalność w zakresie badań i rozwoju przy użyciu laboratoriów i zatrudniające rzeszę pracowników naukowych.

Z ulgi B+R może skorzystać każdy przedsiębiorca dokonujący innowacji w zakresie produkowanych wyrobów i świadczonych usług (np. firmy produkujące różnego rodzaju maszyny i urządzenia, firmy kosmetyczne, twórcy oprogramowania, firmy z branży spożywczej) – mówi w rozmowie z MarketNews24 Anna Turska, doradca podatkowy z kancelarii Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o. – Najważniejsza korzyść związana z implementacją ulgi B+R to możliwość dodatkowego obniżenia podstawy opodatkowania nawet o 50% wartości poniesionych wydatków na działalność B+R.

Oznacza to, że efektywna oszczędność podatkowa z tego tytułu może wynieść 9,5% wartości wydatków na B+R. Przykład: ponosząc koszt w zakresie działalności B+R w wysokości 100 zł, kwota zaoszczędzonego podatku może wynieść 9,5 zł.

Wydatki uprawniające do skorzystania z ulgi B+R to tzw. koszty kwalifikowane, które obejmują:
• wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do prac B+R oraz ZUS opłacany przez pracodawcę,
• koszty materiałów i surowców wykorzystywanych do prac B+R,
• odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz WNiP wykorzystywanych do prac B+R,
• wydatki na ekspertyzy i usługi doradcze jednostek naukowych, • koszty korzystania z aparatury naukowo badawczej,
• koszty związane z uzyskaniem patentu i praw pokrewnych.

Odliczenie dotyczące wynagrodzeń pracowniczych i ZUS wynosi dla wszystkich firm 50% wartości wydatków. Pozostałe koszty B+R obniżą podstawę opodatkowania o 50% w przypadku Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) oraz o 30% w pozostałych przypadkach.

Foto: Gadzetomania

Tekst i wideo: @MarketNews24

Skomentuj

Prosze wpisz komentarz!
Wpisz Imie: