SKOK Wołomin największa afera finansowa w historii wolnej Polski

0
158

Platforma Obywatelska złożyła wniosek o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej w sprawie SKOK Wołomin. Afera SKOK-ów kosztowała już polskiego podatnika ponad 4,5 miliarda złotych.  Najwięcej gdyż około 2 miliardów złotych wypłacić musiał Fundusz Świadczeń Gwarantowanych po upadku SKOK Wołomin. W aferę umoczonych jest wielu polityków PiS z pierwszych stron gazet. PiS konsekwentnie aferę zamiata pod dywan. SKOKI na przykład finansowały wiele tak zwanych prawicowych mediów. PiS pieniądze zgromadzone w SKOK PiS uważa jako swój kapitał i zarządza nimi w dowolny sposób, nie licząc się z interesem klientów SKOK.

Odpowiedzialnością za upadek SKOK Wołomin usiłowano obarczyć Bogu ducha winnych klientów kasy, którzy w dobrej wierze zanieśli pieniądze do kasy. Syndyk masy upadłościowej rozsyłał do klientów kasy listy następującej treści: „Działając jako syndyk masy upadłościowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wołominie (dalej odpowiednio “Syndyk” oraz “SKOK Wołomin”) ustanowiony na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych z dnia 19 marca 2015 roku wydanego w sprawie pod sygn. akt X GUp 87/15, w związku z Decyzją Syndyka nr 1/10/2016 z dnia 28 października 2016 roku, wydaną na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (dalej “Ustawa o SKOK”) oraz paragrafu 59 ust. 5 Statutu SKOK Wołomin (tekst jednolity z dnia 24 kwietnia 2014 roku), niniejszym – wzywam Panią/Pana do zapłaty – na rzecz masy upadłości SKOK w Wołominie w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wołominie kwoty 630 zł (sześćset trzydzieści złotych, zero groszy) w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego wezwania”.

Co się stało z pieniędzmi SKOK Wołomin, jakie inwestycje przyniosły efekt w postaci utraty kapitału i bankructwa? Tym powinna zająć się sejmowa Komisja Śledcza. Dodajmy, że kilka dni temu z Wielkopolsce upadł kolejny SKOK. Na pocieszenie można dodać, że tym razem podatnika kosztować to będzie „tylko” 300 milionów złotych. Zagrożonych upadkiem jest wiele innych kas, gdzie pisowscy eksperci finansowi PiS popisują się swoimi umiejętnościami. Afera SKOKÓW, od czasu afery FOZZ to największa afera finansowa w RP. Rozmiary jej są porażające.  Co takiego kryje się w aferze SKOK, że PiS tak bardzo boi się jej wyjaśnienia?

AJ

Wideo: platformawideo

Foto: App Funds

 

 

 

Skomentuj

Prosze wpisz komentarz!
Wpisz Imie: