Spór o zakaz handlu w niedzielę

0
115

Obecnie 19 z 28 krajów członkowskich UE nie stosuje żadnych ograniczeń handlu w niedzielę, a 8 krajów UE w ostatnich latach decydowało się na liberalizację ograniczeń (w tym Dania, Francja i Grecja). Ponadto żadne państwo, które wstąpiło do UE po 2004 roku nie stosuje żadnych ograniczeń handlu w niedzielę.

22 marca do Sejmu wpłynęło oficjalne stanowisko rządu w sprawie obywatelskiego projektu ustawy ograniczającej handel w niedzielę forsowanej przez związkowców. Rząd wyraził oficjalne poparcie dla obywatelskiego projektu, jednak rządowa ocena skutków regulacji zawiera wiele punktów krytyki, częściowo zbieżnych z wnioskami FOR. FOR ocenia, że wpływ zakazu handlu w niedzielę będzie szkodliwy zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorców oraz pracowników sektora handlu detalicznego.

-Ten projekt ustawy w niezrozumiały sposób wyróżnia handel detaliczny. W Polsce co najmniej jedną niedzielę w miesiącu pracuje 4,5 mln osób, w tym w handlu detalicznym 600 tys. osób – mówi w rozmowie z MarketNews24 Rafał Trzeciakowski, ekspert FOR. – Zakazem nie próbuje się objąć zawodów, które potraktowane zostały jako służba publiczna, choć nie mają z nią nic wspólnego.

Od redakcji: Dla nas w Stanach Zjednoczonych jakieś zakazy handlu w niedzielę są absurdem. Większość z nas robi zakupy w weekendy. Zakaz handlu w niedzielę wydaje się czymś zupełnie absurdalnym.

Foto: Dla handlu

Wideo@MarketNews24

Skomentuj

Prosze wpisz komentarz!
Wpisz Imie: