Światowy Dzień Choroby Alzheimera – wyzwania dla Polski

1
247

 

Powstanie Narodowego Programu Alzheimerowskiego i zwiększenie wsparcia instytucjonalnego dla chorych to główne postulaty, jakie parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej, przedstawili w Sejmie w Światowym Dniu Choroby Alzheimera. W Polsce mamy pół miliona chorych na tę chorobę. W roku 2050, w związku ze starzeniem się społeczeństwa,  1.5 miliona będzie cierpiało na to straszne schorzenie.

Mamy pięć postulatów dotyczących chorych na tę chorobę. Potrzebny jest program zajmujący się liczeniem chorych, jak i program badań w celu wczesnego wykrywania tego schorzenia. Należy zwiększyć wsparcie instytucjonalne dla chorych i ich rodzin. Ministerstwo Zdrowia powinno opracować nowy program Alzheimerowski, który będzie nowym programem zdrowotnym. Niezbędne jest w końcu uruchomienie środków finansowych na programy badawcze.

Jednym z wyznaczników poziomu cywilizacyjnego, jest opieka państwa nad bezbronnymi, nad najmłodszymi i najstarszymi. W przypadku choroby Alzheimera cierpi nie tylko bezpośrednio dotknięty chorobą, ale cała rodzina, całe jego otoczenie. Chory początkowo jedynie lekko niesprawny, w końcowej fazie choroby jest całkowicie uzależniony od pomocy osób drugich.

W Polsce nie posiadamy wiarygodnych danych dotyczących ilości chorych. Można przypuszczać, że liczba chorych jest nie doszacowana. W Polsce nie ma wypracowanych standardów diagnostyki, jak i standardów leczenia.

Na świecie sporo się dzieje. Amerykańskie towarzystwo starzenia, wypuszcza nowe rekomendacje zastępujące stare z 1984 roku. Rząd Stanów zjednoczonych przeznaczył ogromne środki na badania chorób mózgu, w tym, choroby Alzheimera. Dlatego apelujemy do rządzących, aby leczenie Alzheimera nie było tylko domeną samorządów, organizacji pozarządowych. Warto korzystać z amerykańskich rekomendacji w tej sprawie.   Z raportu NIK wynika, że z  3 na 5 rodzin dotkniętych tą chorobą uważa, że chory jest pozostawiony sam sobie. To również pokazuje jak bardzo potrzebny jest program polityki Alzheimerowskiej.

Więcej na ten temat w materiale wideo z konferencji prasowej na ten temat.

Foto: Rynek Zdrowia

Wideo: Platforma News

1 Komentarz

  1. Dramatycznie wyglądało gdy prezydent Ronald Reagan powiedział, że to ma i żegnał się z ludźmi. Nasz amerykański kuzyn, franciszkanin, gdy dowiedział się, że to ma – odesłał wszystkie rzeczy, które przez lata mu posyłaliśmy. Naprawdę potrzebna jest walka z tą chorobą, która wynika także z przedłużania życia…

Skomentuj

Prosze wpisz komentarz!
Wpisz Imie: