Monday, September 25, 2017
Tags Administracja

Tag: administracja

Drugi etap reformy

W latach dziewięćdziesiątych niezamierzonym skutkiem tzw. reformy Balcerowicza była degradacja części obszarów wiejskich, zwłaszcza tych, w których głównym pracodawcą były PGR-y. Ich mieszkańcy przegrali...

Polska potrzebuje reformy prawa i administracji

W Polsce trzeba zwiększyć inwestycje w nowe technologie, tworzyć i promować własne marki oraz usprawniać państwową administrację. Bez tego grozi nam zjawisko zwane przez ekonomistów pułapką średniego dochodu,...

Biurokracja – kiedy jest nadmierna?

Słowo to pierwotnie oznaczało przerost formalistyki w zarządzaniu. Także w ogóle system zarządzania (eksploatacją!!!), w którym dominują sprawy formalne. Kracja to kracja. Dziś można...

Coraz więcej biurokracji w warszawskim ratuszu

Zaciekawiło mnie, dlaczego Rada Warszawy na ostatniej sesji zajmowała się sprawą nadania nazwy skwerowi Pułkownika Ignacego Boernera. Skwer przed kościołem Matki Bożej Ostrobramskiej, u...
stat4u