Ukryty potencjał polskiej gospodarki

0
311
Businesswoman relaxing at desk

Mamy rekordowo niską stopę bezrobocia, a jednocześnie jeden z najwyższych w Europie wskaźnik osób w wieku produkcyjnym, które nie są aktywne zawodowo. Odbija się to bardzo niekorzystnie na dochodach rozporządzalnych gospodarstw domowych.

– Tylko 54 proc. osób w wieku produkcyjnym jest w Polsce aktywnych zawodowo, a problem dotyczy przede wszystkim osób w wieku powyżej 50 lat – mówi w rozmowie z MarketNews24 Julia Patorska, nowa przewodnicząca Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich.

Gdyby stworzono programy, które sprzyjać będą powrotowi na rynek pracy, wzrósłby polski PKB i dochody gospodarstw domowych w części, która może być przeznaczana na konsumpcję.

Foto; memgenerator.pl

Wideo: @MarketNews24

Skomentuj

Prosze wpisz komentarz!
Wpisz Imie: