Warszawskie Forum Liderów Europejskich

8
276

foto 19 i 10 kwietnia 2015 roku w Warszawie odbyła się trzecia edycja European Executive Forum, prestiżowego forum o przywództwie w polityce i biznesie. Tegoroczny kongres zorganizowany przez Executive Club oraz Fundację Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego „Amicus Europae” odbył się pod hasłem: ,,Nowy ład w Europie i świecie – konsekwencje dla biznesu”. Forum zgromadziło szereg wybitnych osobistości ze świata polityki, nauki i gospodarki.

Wśród gości dwudniowej konferencji w DoubleTree by Hilton Hotel & Conference Centre Warsaw znaleźli się między innymi – były kanclerz Austrii Alfred Gusenbauer, były wicepremier Słowacji – Ivan Miklos, Przewodniczący Rady Partnerów EY i były premier Rzeczypospolitej Polskiej – Jan Krzysztof Bielecki, prof. Dariusz Rosati – Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1995-1997, prof. Michał Kleiber – Prezes Polskiej Akademii Nauk, oraz profesorowie IESE Business School – Mike Rosenberg i Santiago de la Cierva, czy Tomáš Sedláček z Uniwersytetu Karola w Pradze. W panelach dyskusyjnych wzięli także udział prezesi najważniejszych i największych przedsiębiorstw w Polsce, jak: PKN Orlen, PZU S.A., SAP Polska, Microsoft Polska.

W otwierającym forum przemówieniu, Prezydent Aleksander Kwaśniewski – współgospodarz forum, zwrócił uwagę na szczególnie ważne aspekty w refleksji nad nowoczesnym przywództwem. Jako punkt wypadowy do analizy nad rolą liderów potraktował pojęcie zmiany, determinujące obraz współczesnego świata. Bieżąca sytuacja gospodarczo-polityczna według Prezydenta Kwaśniewskiego jest determinowana nie tyle przez zmiany, ale przez tempo tych zmian, które w istotny sposób wpływa na wzrost nieprzewidywalności procesów gospodarczo – politycznych. ,,Moment, w którym żyjemy nie jest łatwy. Można go nazwać chaosem, procesem dziejącym się in statu nascendi, który ma nas doprowadzić do nowej architektury świata. Najbliższe lata będą pełne niepewności, nieprzewidywalności, ryzyka w podejmowaniu decyzji oraz stresu z tym związanego” – jak podkreślał Prezydent Kwaśniewski. W swoim przemówieniu wyodrębnił cztery czynniki zmiany, które miały również wyznaczać oś dwudniowej dyskusji na temat przywództwa w trakcie forum. Zaliczył do nich: wielką rewolucję technologiczną, zmiany demograficzne, gospodarkę z piętnem niedawnego kryzysu oraz sytuację w polityce światowej. Ta ostatnia, wedle tego co twierdzi Prezydent Kwaśniewski, stawia współczesnych liderów politycznych w obliczu nowych wyzwań. Wbrew temu co obwieszczał Francis Fukuyama w ,,Końcu historii”, historia wcale się nie skończyła. ,,Kryzys rosyjsko-ukraiński oznacza, że wraca to co wydawało się nieistotne, a mianowicie geopolityka. Teoria, która mówi, że trzeba budować strefy wpływu, że liczą się terytoria, że polityka musi korzystać z argumentu siły” – mówił współgospodarz forum. Swoje przemówienie Prezydent Aleksander Kwaśniewski skonkludował stwierdzeniem, że czasy, w których przyszło nam żyć – nieprzewidywalne czasy chaosu, renesansu geopolityki, konfrontacji idei (wartości świata zachodniego z koncepcją rządów autorytarnych), tworzenia nowej architektury świata – to czasy trudne i niezwykle wymagające dla nowych przywódców.

Do wątku chaosu poruszonego przez Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego odniósł się w swoim przemówieniu Janusz Lewandowski – Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, dostrzegając w nim wątek optymistyczny w postaci wyodrębniającego się z chaosu nowego ładu. Dodał jednak, że nie będzie to nowy ład w rozumieniu statycznym, ale dynamicznym. Lewandowski widziałby duży potencjał w konstruowaniu tego nowego ładu po stronie Unii Europejskiej, która mogłaby być motorem takiego procesu. W świecie wzrastającego narodowego egoizmu, na który uwagę zwrócił prowadzący inauguracyjny panel dyskusyjny: ,,Nowy ład w Europie i na świecie” prof. Dariusz Rosati, Unia Europejska mogłaby odegrać rolę jednego z głównych aktorów zarządzających zmianą. Według Jacka Krawca, Prezesa Zarządu PKN Orlen, Unia Europejska powinna być szczególnie silna w obliczu narastających napięć geopolitycznych. Kwestia tego jak tworzyć silną Europę w czasach wszelkiego rodzaju turbulencji stanowiła leitmotiv kolejnych dyskusji.

 RosatiWśród debatujących reprezentowane były różne podejścia do tematu kryzysu idei zjednoczonej Europy. Niemal wszyscy prelegenci widzieć chcieli w Unii Europejskiej siłę nadającą ton europejskiej gospodarce. Przedstawiciele świata biznesu odwoływali się do przykładów z własnego otoczenia , że gospodarka europejska ma się całkiem dobrze. Wojciech Szpil, Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego, zwrócił uwagę na europejski kapitał kulturowy: ,,Europa w przyszłości będzie miejscem ludzi mądrych, zapleczem intelektualnym dla świata”. Skąd ma więc wynikać ów kryzys europejskości?

Śmiałą ideę w swoim ciepło przyjętym przemówieniu przedstawił Tomas Sedláček wskazując, że europejski sceptycyzm ma wynikać z dobrobytu. Posiłkując się malowniczą metaforą dojenia krowy, pokazał Europejczyków jako tych, którzy chcą wydoić krowę, która już nie ma więcej mleka. Przedstawił społeczeństwa europejskie jako pogrążone w krańcowym stadium depresji – fulfilment, dla którego charakterystyczny jest brak satysfakcji z całkowitego spełnienia.

,Cel jaki przyświecał założycielom Unii Europejskiej, czyli pokój i wolna wymiana handlowa został już zrealizowany. Brakuje nowego celu i to jest główny powód obecnego kryzysu” – powiedział Sedláček. Jak w obliczu tego brzmi recepta Sedláčka dla Europy przyszłości? Cieszyć się z tego co jest i być świadomymi tego, że tak naprawdę sami dla siebie stanowimy największe zagrożenie.

Kończący forum panel: ,,Prymat w przywództwie – polityka czy gospodarka” prowadzony przez Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego pozwolił uporządkować kluczowe idee, które nadawały ton debacie w czasie dwudniowego wydarzenia. W swoim ostatnim wystąpieniu Prezydent Kwaśniewski podkreślił, że należy odejść od rozpatrywania ekonomii i polityki w kategoriach aksjologii dobra i zła. W szczególnie trudnych czasach, w których żyjemy – momencie nieprzewidywalności, niepewności, ryzyka i stresu – polityka i gospodarka powinny stanowić równoprawne siły biorące udział w konstruowaniu nowego ładu Europy i świata.

Do tego stanowiska w swoim wywodzie ustosunkował się prof. Dariusz Rosati, podkreślając, że zarówno z polityką, jak i z ekonomią trzeba żyć. ,,W krótkim czasie polityka ma skłonność dominowania nad gospodarką, ale w długofalowej perspektywie to gospodarka dominuje nad polityką, co potwierdzają przykłady upadku wielkich imperiów. Podstawą życia społecznego jest gospodarka, a polityka to organizowanie podziału owoców gospodarowania”.

powiedział Profesor Rosati. Gdzie leży przyszłość Europy według Rosatiego? W innowacjach, edukacji i badaniach oraz rozwijającej się gospodarce, której dynamizowanie powinno być regulowane przez silnych liderów.

Kolejna edycja European Executive Forum odbędzie się na przełomie marca i kwietnia 2016 roku również w Warszawie. Partnerem Strategicznym European Executive Forum 2015 był PKN ORLEN. Partnerami głównymi byli: Microsoft Polska, PZU, Synthos. Partnerami złotymi wydarzenia były firmy: Grupa Azoty, PayU, Pfizer. Wydarzenie wsparły również firmy jak: Areva, Auchan, Budimex, Ciech, Elavon, EmiTel, Enea, MasterCard, Grupa Nowy Styl, PGE, Philips, PressGlass, PwC, SAP, Totalizator Sportowy, BMW Group Polska – partner motoryzacyjny wydarzenia. Partnerami Gali na European Executive Forum 2015 były: Qumak, T-Mobile, Polish Vodka Association, Stowarzyszenie Siemacha, Bank Zachodni WBK – partner Executive Club.

Tekst i zdjęcia Executive office

8 Komentarze

 1. Jeżeli prawdą jest, że przedstawiciele KOnsulatuTP byli na bankiecie Radia Maryja, to natychmist powini zostać odwołani do warszawy, byłby to skandal kompromirtujacy tych przedstawicieli, dowodzacy, że państwo polskie istnieje tylko teoretycznie…

  • Stawiam na konsula Rusieckiego. On jest znany z bywania na wszystkich bogoojczyźnianych spędach. Liczy na wskoczenie na wyższy stołek po zwycięstwie PiSu.

  • Bardzo prosto. Będą zdjęcia na stronie Radia coMaryja.
   Za kilka dni poszukaj tutaj:
   **http://www.radiomaryjachicago.org/zdjeciaRM.html

 2. Ano, James Bond Progressu ustalił ponad wszelką wątpliwość, iż był to konsul Rusiecki. Agent Progressu widział konsula wychodzącego z bankietu. Tak więc Zza Kałuzy strzelił w dziesiątkę. Uważam, iż to skanal, iż oficjalni przedstawiciele państwa polskiego bywają na takich bankietach, ludzi, którzy uważają, iż POlska ciągle jest okupowana, a prezydent rosyjskim agentem, a Tusk agentem niemieckim. Czy konsulat reprezentuje kraj okupowany?

Skomentuj

Prosze wpisz komentarz!
Wpisz Imie: