Wielka operacja przeciwko Al-Kaidzie w Jemenie

1
381

froneW poniedziałek rano źródła dobrze poinformowane przekazały informacje o akcji sił specjalnych USA oraz komandosów Jemenu przeciwko Al-Kaidzie. Operacja prowadzona jest w rejonie miejscowości Abyan oraz Shabwa na Półwyspie Arabskim. Zaatakowano między innymi obóz szkoleniowy Al_Kaidy. Oficjalne źródła informują, że Al-Kaida szykowała się do zaatakowania celów w Jemenie. Ataków, w których zginęło kilkudziesięciu terrorystów dokonano w ciągu minionych 48 godzin, także z użyciem samolotów bezzałogowych, atakujących wroga, celnie oraz skutecznie. W tej chwili nie jest jeszcze znana dokładna liczba zlikwidowanych terrorystów, wiadomo, że w obozie Al-Kaidy przebywali obywatele Jemenu jak i obcokrajowcy szkolacy się w działaniach terrorystycznych, wiadomo, ze celem akcji były osoby bardzo wysoko postawione w strukturze Al-Kaidy. Na razie nie podano dokładnie o kogo konkretnie chodzi. W każdym razie akcja była bardzo skuteczna.

Amerykański wywiad w ostatnich dniach zaniepokojony był także faktem odbycia spotkania przez liderów Al-Kaid.y Zdaniem źródeł dobrze poinformowanych, mówimy w tym przypadku o naj­więk­szym i pewnie naj­groź­niej­szym spo­tka­niu człon­ków Al-Ka­idy przynajmniej od kilku lat od lat, a CIA i Pen­ta­gon albo nie wie­dzia­ły o nim, albo nie były w sta­nie na czas wy­słać tam drona – informowała telewizja CNN. Nie wykluczone, iż o spotkania dowiedziano się już po jego odbyciu. Fakt, że liderzu AL-kaidy byli w stanie niezauważeni przez nikogo przemieścić się i przybyć na spotkanie wzbudził zaniepokojenie wywiadu.

Na fil­mie ze spotkania po­ja­wia się m.​in. męż­czy­zna, znany jako “na­stęp­ca tronu” Al Kaidy, Nasir al-Wu­hay­shi. Wy­stę­pu­je tu otwar­cie w oto­cze­niu zwo­len­ni­ków. Twier­dzi, że chce za­ata­ko­wać USA, po­nie­waż, jeśli tego nie zrobi, zo­sta­nie za­bi­ty przez ame­ry­kań­skie drony.

W swoim wy­stą­pie­niu Wu­hay­shi nie ukry­wa, że ma za­miar ude­rzyć w USA, mó­wiąc: “Mu­si­my zniszczyć krzyż. A krzyż nie­sie Ame­ry­ka”.

Ame­ry­kań­scy specjaliści twierdzą, że na­gra­nie to zro­bio­no bar­dzo nie­daw­no, twa­rze nie­któ­rych bo­jow­ni­ków są za­ma­za­ne. Istnieje obawa, że to sy­gna­li­zu­je przy­go­to­wy­wa­nie ja­kie­goś no­we­go ude­rze­nia – sły­szy­my w fil­mie. Na razie jednak pewnie nie zostanie podniesiony stopień sygnalizujący zagrożenie atakiem terrorystycznym. Nie wiadomo, czy trwająca od dwóch dni akcja w Jemenie ma jakikolwiek związek z tym spotkaniem. W każdym bądź razie trzeba zachować czujność.

Amerykanie obawiają się, że Al-Kaida, zwłaszcza jej kierownictwo może przebywać gdzieś na terenach Afryki. Tam może być ciężko ich wytropić. Jednak zachowanie terrorystów podczas nagrania świadczy, iż nie czują się oni bezpieczni, obawiają się samolotów bezzałogowych, które praktycznie w każdej chwili mogą pojawić się nad ich głowami.

 

AJ

 

Foto: dronewars.net

1 Komentarz

Skomentuj

Prosze wpisz komentarz!
Wpisz Imie: